Stalbodembedekking

De opgehaalde krullen worden in eerste instantie afgezeefd in drie fracties nl. krullen, zaagsel en stof.

houtkrullen en zaagsel voor dieren

Houtkrullen

Houtvezel of houtkrullen zijn niet prikkelend voor de luchtwegen en ze absorberen tot 3 maal meer vocht dan stro. Dat maakt ze bijzonder geschikt maakt als strooisel voor al uw dieren maar in het bijzonder voor uw paarden, kippen en kleinvee. Houtvezel wordt dan ook vooral gebruikt in maneges en pluimveehouderijen.

De krullen worden stofvrij gezeefd, geperst en verpakt in goed stapelbare pakken. Op deze manier vragen ze weinig opslagruimte.

Voor onze witte krullen gebruiken we enkel krullen van zachte houtsoorten. Gemengde krullen bevatten ook kleine hoeveelheden andere zuivere houtsoorten.

Zaagsel

Zaagsel is het ideale strooisel voor uw varkens en koeien of bij het vervoer van dieren. Het wordt verpakt en geleverd in ventielzakken.

Stof

Stof wordt tijdens het afzeven opgeslagen in een silo. Het stof wordt mee verwerkt in de productie van pellets

Verpakking

Onze stalbodembedekking is verkrijgbaar in zakken (zaagsel), in pakken (krullen) of in bulk (walking floor of containers)

houtkrullen

Verkrijgbaar in zakken, in pakken of in bulk.